Isninger i tænderne

Dine tænder består af to dele og tre lag. De to dele er tandens krone og rod. Kronen er det eneste synlige i munden, da roden sidder og holder tanden fast i kæbeknoglen under tandkødet.


Tandkronens yderste lag består af emalje. Det er et af kroppens hårdeste væv. Under emaljen har vi dentin. Dentinen er mere blød end emalje, og i dentinen er der små dentinkanaler, der fører ind til tandens kerne – også kaldet tandnerven.

Nerven er et blødt væv, der holder tanden i live ved at forsyne den med næring igennem små blodkar.

Når du oplever en følsom tandhals, kan det være, fordi du har et sted med blottet dentin. Påfør evt. lidt fluorholdigt tandpasta på stedet hver aften efter tandbørstning i et par dage. Det kan have en lindrende effekt. Følsomheden opstår, da dentinkanalerne har forbindelse til nerven.

Læs mere om effektiv tandbørstning og tandpasta her.

Fire plus og minus syv flade et og to – hvad betyder det egentlig?

Hver tand har fem flader. En tyggeflade, en tungeflade, en kindflade og så to flader, der hver især støder op mod den modstående tand på hver side.

  • Hver af de fem flader har et tal og en betegnelse:
  • Tyggefladen har tallet et og kaldes udover flade et også for okklussal fladen.
  • Tungefladen har tallet fem og kaldes udover flade fem også for lingual- og oralfladen. Kindfladen har tallet tre og kaldes udover flade tre også for facial fladen.
  • Mellemrumsfladerne har tallene to og fire og kaldes udover flade to og fire for approximal flader.

Ovenstående tal betegner tandens flade. Udover tallene, der betegner tændernes flade, har hver tand også et andet tal. Dette tal beskriver, hvor i tandrækken tanden sidder. Udover tallene benyttes også fortegn som plus og minus.

Plustegnet benyttes ved tænderne i overkæben, og minustegnet benyttes ved tænderne i underkæben. Alt efter om fortegnet står foran eller bag tandens tal, fortæller det noget om, i hvilken side af munden tanden sidder.

Du skal forestille dig, at du har et plustegn mellem dine fortænder i overkæben, og i underkæben har du et minustegn mellem dine to fortænder. Prøv en gang at pege på din højre fortand i overkæben. Fortanden er tand nr. et i tandrækken. Man læser fra din højre mod venstre. Din højre fortand vil hermed få betegnelsen 1+, og din venstre fortand i overkæben hedder på samme måde +1.

Vi har fra vores fortænder, som er tand nr. et, i alt otte tænder i hver side af over og underkæbe – hvis vi også har vores visdomstænder. Visdomstænderne har tal nr. otte i rækken.

Tændernes udseende og placering

Vores for- og hjørnetænder betegnes som incisiver og sidder som tand nr. et, to og tre i tandrækken. Vi har i alt otte fortænder og fire hjørnetænder. Incisiver er kendetegnet ved den skarpe kant og benyttes til afbidning. De har alle kun en rod. 

Vores små kindtænder, de som sidder lige efter hjørnetænderne, kaldes præmolarer og sidder som tand nr. fire og fem i tandrækken. Vi har i alt otte små kindtænder. Præmolarer har en til to rødder.

Bagerst i tandrækken sidder de store kindtænder. Disse kaldes molarer og sidder som tand nr. seks, syv og otte. Molarer har mellem tre og fire rødder. Vi har i alt otte – tolv store kindtænder, alt efter om vi har alle fire visdomstænder. Kindtænderne benyttes til at tygge og fordele føden, inden den synkes.