Er du grøn, gul eller rød?


Hvad betyder farveinddelingen for min ret til tilskud?

Du har måske allerede bemærket det i diverse medier, eller også har din tandlæge/tandplejer evt. nævnt det ved dit sidste besøg?

Fra 1. april 2015 bliver det en smule anderledes at gå til tandlægen. Dette skyldes, at Sundhedsstyrelsen har indført nye nationale kliniske retningslinjer.

Efter april skal du som patient ved dit næste klinikbesøg inddeles i en kategori; grøn, gul eller rød. Denne kategori indikerer, hvor høj risiko du har for at udvikle tandsygdomme såsom caries og/eller paradentose, samt hvor ofte du er berettiget offentlig tilskud.

Jeg er grøn og har ikke behov for de store behandlinger

Den grønne kategori er for patienter, som ikke har tegn på aktiv sygdom i mundhule, tænder eller tandkød.

Patienter i denne kategori vil derfor ikke have behov for at komme til kontrol mere end en gang om året eller op til firetyve måneders mellemrum. Denne gruppe af patienter er berettiget til tilskud til tandrensning én gang årligt.

Hvis man som grøn patient får ondt eller behov for behandling inden, at de tolv måneder er gået, da får man samme tilskud til behandling som de andre to kategorier.

Jeg er gul og kan hjælpe mig selv til sundere tænder

Den gule kategori er for patienter med aktiv sygdom i mundhule, tænder eller tandkød.

Ved aktiv sygdom vil der være behov for forebyggelse og/eller behandling.

Som patient tilhørende den gule kategori har man mulighed for selv at bidrage til forbedret tandsundhed. Eksempelvis ved rygestop eller ved at ændre kost- og eller hygiejnevaner. Disse patienter vil ofte have behov for at komme til kontrol hvert halve år.

Det afhænger dog af tandlægens/tandplejerens individuelle og faglige vurdering af behovet. Denne gruppe vil, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med deres sygdom, kunne få tilskud til mere end én tandrensning årligt.

Som gul patient vil du have mulighed for at skifte til den grønne gruppe.

Det er dog individuelt, hvad der skal til.

Tal derfor med din tandlæge/tandplejer ved dit næste besøg.

Et af formålene med de nye retningslinjer er netop at motivere patienterne til at tage medansvar for egen tandsundhed.

Jeg er rød og har et stort behandlingsbehov

Den røde patientgruppe har aktiv sygdom i mundhule, tænder eller tandkød. Som patient tilhørende denne kategori har man ikke mulighed for selv at bidrage til forbedret tandsundhed.

Årsagen skyldes generel sygdom og/eller behov for medicin, som giver mundtørhed og hermed øger risikoen for udvikling af tandsygdomme og et større behov for hyppigere kontroller.

Det er også her tandlægens/tandplejerens individuelle og faglige vurdering, bestemmer behovet. Disse patienter vil have behov for at komme til kontrol oftere end hvert halve år.

Ifølge Sundhedsstyrelsen vil nogle røde patienter have behov for at komme mindst seks gange årligt. Som rød patient vil du have mulighed for at skifte til den gule kategori og i nogle tilfælde den grønne.

Det er igen individuelt, hvad der skal til. Tal derfor med din tandlæge/tandplejer ved dit næste besøg.

Hvad betyder retningslinjerne for mig med paradentose?

Der er ligeledes udarbejdet nye retningslinjer vedr. forebyggelse og behandling af paradentose. Patienter med paradentose vil blive tilbudt et nyt og mere systematisk forebyggelses- og behandlingsforløb.

Nogle vil i starten kunne opleve lidt større udgifter, fordi der vil være behov for at komme lidt oftere end hidtil. Målet er dog, at det nye forløb skal hjælpe patienterne til at opnå optimal tandsundhed og dermed besøge tandlægen færre gange.

Det er ikke nyt, at patienter indkaldes efter en individuel faglig vurdering.

Det nye er, at vurderingen fremadrettet kommer til at foregå ud fra retningslinjer, der er fælles – og hermed gælder for alle. 

Når Sundhedsstyrelsen har valgt denne model, skyldes det, at tilskuddene fremadrettet skal gå til patienter med de største behov.

Vil du gerne vide mere om Godt Smil? Så kan du med fordel navigere til forsiden, hvor du blandt andet kan læse om vores koncept og finde den tandlæge, som ligger tættest på din bopæl.