Forstå din regning

Vi hjælper dig med at få en bedre forståelse
for ydelserne på din regning

KÆRE PATIENT

For os er det vigtigt, at vores priser er tydelige og overskuelige for dig, og at du ved lidt om, hvorfor de ser ud, som de gør.

Derfor får du her en kort beskrivelse af priserne i tandlægebranchen – og hos os i Godt Smil.

Faste og frie priser / ydelser

Når du går til din tandlæge, så er det sådan, at priserne på en lang række behandlinger er FASTE og helt ens på tværs af alle tandlæger i Danmark. De er fastsat ved lov af folketinget.

Tilsvarende er der også en række behandlinger, der er FRIE, og hvor tandlægerne selv kan være med til at fastsætte prisen.

Det er typisk på de mindre komplicerede behandlinger og undersøgelser, hvor offentlige giver tilskud, at prisen er fast. 

Det er blandt andet: forebyggende behandlinger, undersøgelser, tandrensning samt meget simple tandudtrækninger.

Til gengæld er der en række andre behandlinger, hvor tandlægerne selv kan fastsætte prisen.

Det er eksempelvis isætning af implantater, påsætning af porcelænskroner og broer, tandretning, rodbehandlinger samt komplicerede kirurgiske indgreb med flere.

Godt Smil er op til 40% billigere på de dyrere behandlinger

I Godt Smil har vi valgt at være billigere på en række af de dyrere og mere komplicerede behandlinger.  Det er derfor, vi skriver, at vi på nogle behandlinger ofte er op til 40% billigere end mange andre tandlæger.

Det gælder eksempelvis i forhold til implantater, broer og protetik. Det er, hvad vi forstår ved fair priser.

Brugerbetalingen er steget, når du går til tandlægen – det har politikerne bestemt

I 2018 indførte regeringen en særlov, der betød, at det offentlige tilskud til tandbehandlinger blev beskåret med cirka 300 millioner om året. Det gjorde man ved at fastlåse prisen på en række behandlinger med offentligt tilskud.

Det er blandt andet: forebyggende behandlinger, undersøgelser, tandrensning samt simple tandudtrækninger.

Det har betydet, at en række tandlæger har valgt at hæve prisen på de frie behandlinger. Derfor har mange patienter også oplevet, at det siden 2018 er blevet dyrere at gå til tandlægen, da politikerne jo reelt har besluttet, at brugerbetalingen skal forhøjes.

Der er siden 1980 til 2018 sket det, at det offentlige tilskud til tandbehandlinger er faldet fra 81% til 55% (kilde: Tandlægeforeningen)

Derudover er der en række behandlinger og ydelser, som tandlægerne må tage betaling for. Nedenfor har vi listet dem, så du bedre kan forstå din regning.

Har du spørgsmål til din regning – eller til hvorfor du skal betale for en bestemt ydelse – så tal med tandlægen eller receptionisten, når du er på klinikken. Du kan også kontakte os på 70 29 40 20

Behandlinger og ydelser, som tandlægerne må tage betaling for:

Konsultation med behandling (Kons 1)

Tandlæger skal undersøge og stille en diagnose i forhold til, hvad der er galt, og hvilken behandling du skal have. Hvis konsultationen har været hurtig og let at gennemføre, betaler du mindste takst. 

Konsultation med behandling (Kons 2)

Tandlæger skal undersøge og stille en diagnose i forhold til, hvad der er galt, og hvilken behandling du skal have. Hvis konsultationen er kompliceret og tager tid at gennemføre, betaler du højeste takst.

Smertekonsultation (SMERT)

Vi skal inden behandling lave en undersøgelse af og diagnose i forhold til smerterne, og hvad den rigtige behandling skal være.
Konsultation (Kons 1).

Diagnostisk Grundundersøgelse (DG)*

En undersøgelse, der laves første gang, behandleren ser dig til en almindelig undersøgelse (det, der tidligere hed eftersyn). Der stilles diagnose og laves plan for videre behandling, og du får at vide, hvornår vi næste gang gerne vil se dig.

Udvidet Diagnostisk Grundundersøgelse (UDG)*

Denne undersøgelse er mere omfattende og bruges i tilfælde, hvor du måske har andre sygdomme/tager meget medicin, eller hvor vi kan se, at der sker stor sygdomsaktivitet i din mund. 

Statusundersøgelse (SU)*

Her følger behandleren op i forhold til alle de ting, der blev fundet ved første grundundersøgelse. Tandlægen/tandplejeren kommer med en anbefaling på, hvornår du igen bør gå til tandlæge.

Paradontal Undersøgelse og Diagnostisering (PUD)

Den undersøgelse bruges, når du har tandkødsbetændelse (paradentose). Du får undersøgt problemet, stillet en diagnose, og du får en plan for, hvordan vi kan behandle dig.

Individuel Forebyggende Behandling (IFB)

Du kan have et problem, der skal forebygges gennem eksempelvis fluorpensling af dine tænder, en grundig instruktion i tandbørstning eller andre forebyggende behandlinger. Vi skal lave den forebyggende behandling, for at du kan få tilskud fra sygesikringen til næste undersøgelse.

Fokuseret Undersøgelse (FU)*

En kontrolundersøgelse af den aktive sygdom/det problem, der blev fundet ved tidligere undersøgelse. Diagnosen og behandlingsplanen bliver ajourført.

Fuld klinisk Undersøgelse (Konuu)

Udføres i forbindelse med den Fokuserede Undersøgelse. Du får undersøgt hele din mund og ikke kun den eller de tænder, hvor der sidst var et problem.

*Ydelsen indeholder ikke tandrensning – behandleren vurderer om og hvilken tandrensning, der er bedst for dig.

Online booking og Min Side

Når du er oprettet hos Godt Smil, har du adgang til dine regninger via vores online bookingsystem.

Herinde kan du også booke, flytte eller aflyse dine tider, ændre din dine personlige oplysninger og meget andet.

Har du spørgsmål til din regning?

Udfyld formularen – så ringer vi dig op inden for 24 timer på hverdage.
Vi ringer normalt mellem kl. 8 – 16.