Skærer du tænder?

Ca. 50% af alle voksne og 15% af alle børn skærer tænder i en periode af deres liv.

At skære tænder er en uvane.

I tandlægeverdenen kalder man det at skære tænder for bruxisme.


Hvad er bruxisme?

Bruxisme drejer sig om ufrivillig gentagelser af muskelaktivitet, som typisk viser sig ved tandpres, eller ved at man skærer tænder. Dernæst kigger man på, om det sker om dagen, dagbruxisme, eller om natten, søvnbruxismne.

Om dagen er det ofte tandpres, man oplever, hvor det om natten, når man søver, både kan være tandpres og tandskæring.

Det kan være noget, der foregår i kortere perioder, men det kan også vare længere, hvilket ofte giver nogle mere alvorlige tilfælde.

Hvorfor skærer man tænder?

Det er ikke præcist dokumenteret, hvorfor man skærer tænder, men man mener, det kan være relateret til søvnproblemer. Ligeledes mener man også, at bruxisme skyldes, at der er forskel på, hvor tænderne rent faktisk bidder sammen, og hvor tyggemusklerne mener, at biddet bør være.

Der opstår en form for cykliske bevægelser, hvor tænderne med stort tryk bevæger sig fra det normale sammenbid ud i en yderposition og tilbage igen. Her skabes de ubehagelige lyde, som forekommer, når man skærer tænder.

Symptomer på bruxisme

Der findes flere symptomer på, at man skærer tænder. Hvis det er noget, der har foregået over en længere periode, vil man kunne se et slid på tænderne.

Tænderne bliver slidt ned og vil blive mere følsomme, da man kommer tættere på nerven. Derudover kan symptomer på, at man skærer tænder, være kæbeledsproblemer, da musklerne i kæben aktiveres langt over det sædvanlige. Derudover kan der være en ændring i vinklen mellem kæberne.

Et andet symptom er spændingshovedpine. Flere oplever at have spændingshovedpine om morgenen, og her kan en af årsagerne være bruxisme.

Årsagen til dette er, at nogle af tyggemusklerne hæfter oppe i tindingen, og hvis disse har været kraftigt aktiveret meget af natten på grund af tænderskæring, medfølger der ofte en spændingshovedpine.

Hvad siger tandlægen?

Mange er ikke selv opmærksomme på, at de skærer tænder, men bliver gjort opmærksom på dette af deres sengepartner, der klager over lydende fra de skærende tænder. Din tandlæge vil ligeledes kunne fortælle dig, hvis du skærer tænder, da vedkommende vil kunne se det på tandsættet.

Hvis man ikke bliver behandlet for bruxisme, kan det føre til omfattende skader på tandsættet. I værste tilfælde kan tænderne slides helt ned til tandhalsene. I disse – dog sjældne – tilfælde kan det være nødvendigt med en stor og omkostningstung rekonstruktion.

Behandlingsmetode

Når du skærer tænder, slider du dine tænder. Det skal behandlingen modvirke. Dette kan som nævnt gøres ved hjælp af en bideskinne. Bideskinne kan være udført i hård akryl, som beskytter tænderne, når du sover.

Denne type bideskinne kaldes en ”refleksfrigørende bidskinne” og betyder, at sammenbid undgås. Tænderne kan derved frit bevæge sig hen, hvor musklerne ønsker, at kæben skal være. På den måde kan tyggemusklerne slappe mere af, og du undgår slid på tænderne. Samtidig lindres de øvrige symptomer.

Kan du ikke holde op med at skære tænder? Så kan Godt Smil hjælpe dig med en bideskinne, der kan afhjælpe problemet. Se vores priser på bideskinner og læs mere om, hvordan en behandling med bideskinne foregår.

Bideskinnen bliver placeret på tænderne om aftenen, og man sover med den på, så man aflaster tyggemusklerne og sørger for, at kæbeledet slapper af. Derudover beskyttes tænderne mod det tandslid, der kommer af, at man skære tænder. Efter et par uger vil man kunne føle en mærkbar forskel, og ens symptomer og ubehag vil være færre.

Hvad kan man gøre for ikke at skære tænder?

Det er vigtigt, at bruxisme og tænderskæring bliver behandlet, så man ikke oplever yderligere gener. Tandlægen kan evt. hjælpe med en bideskinne, så tænderne ikke tager mere skade. Dog er det også utrolig vigtigt, at man finder årsagen til, hvorfor man skærer tænder. Ofte er det noget dybereliggende, der forårsager bruxisme, det kan evt. være stress, søvnproblemer eller lignende, men faktisk kan bruxisme også være arveligt. Har man familiemedlemmer, som skærer tænder, kan man selv være i risikogruppen.

Vil du gerne vide mere om Godt Smil? Så kan du med fordel navigere til forsiden, hvor du blandt andet kan læse om vores koncept og finde den tandlæge, som ligger tættest på din bopæl.