Billig tandlæge Billig tandlæge
Godt smil - menu
SØG

Persondata politik for Godt Smil App

Persondatapolitik – Godt Smils App

1) Hvornår gælder denne Persondatapolitik?

Hos Godt Smil (”vi” eller ”os”) prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Nærværende persondatapolitik (”Persondatapolitik”) gælder for Godt Smils behandling af de personoplysninger, som du efterlader og afgiver ved din brug af Godt Smils App (herefter ”Appen”, ”Appens” eller ”App”) og de funktionaliteter, som stilles til rådighed i Appen. 

Godt Smil har efter gældende databeskyttelseslovgivning pligt til at informere dig om, hvordan Godt Smil behandler de personoplysninger, som du deler med os og som du allerede har delt med os, i forbindelse med at du anvender Appen. Du bør derfor læse denne Persondatapolitik, inden du påbegynder din brug af Appen og dennes funktioner. 

2) Dataansvarlig og kontaktoplysninger

3) Accept af Privatlivspolitik

Godt Smils App er drevet og ejet af:

GODT SMIL ADMINISTRATION
Ormhøjgåardvej 10 B
8700 Horsens
CVR-nummer: 38324373

Du kan kontakte Godt Smil igennem vores kontaktformular eller via nedenstående:

Tlf.: +45 70 29 40 20
E-mail: kontakt@godtsmil.dk

Anvendelse og brug af Appen og dennes funktionaliteter er ensbetydende med accept af Persondatapolitikken.

4) Generelt om Appen
Appen kan downloades i App Store eller Google Play til din mobile enhed. Du afgiver ikke personoplysninger i forbindelse med din download af Appen. Når du opretter dig som bruger, anvender Appens funktioner og godkender Godt Smils betingelser, behandler Godt Smil en række oplysninger om dig til nedenstående formål.  

5) Formål, typer af personoplysninger og retsgrundlag
Når du opretter en konto/bruger via Appen, samt når du anvender Appen og booker tider gennem Appen.

 Til hvilket formål anvendes personoplysningerne?
•      Administration af brugerkonto / profil.
•      Administration af dine bookinger og forespørgsler. 
•      Kontakte dig, når du har booket tid.
•      Optimere vores behandlingstilbud.
•      Føre statistik og foretage undersøgelser med det formål at forbedre Appen. 
•      Optimere og tilpasse funktionaliteterne i Appen 

Hvilke typer af personoplysninger?
•      Almindelige personoplysninger: Brugernavn, adgangskode, e-mail, navn, telefonnummer, adresse, regninger og overslag, type af tandlægebehandling, længde af behandlingen samt tidspunkt for behandlingen.
•      CPR-nummer. 

Hvad er retsgrundlaget for behandlingen?
•      Behandlingen af almindelige oplysninger foretages med henblik på opfyldelse af en kontrakt (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).
•      Behandling af dit CPR-nummer foretages med hjemmel i lov jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.

6) Indsamling af personoplysninger 
Du vil altid blive informeret i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger om dig. 

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:
•      Når du opretter en profil på Appen.
•      Når du booker tid gennem Appen.
•      Når du anvender Appen og dennes funktioner.

7) Modtagere af personoplysningerne
Dine personoplysninger videregives ikke til andre dataansvarlige uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder, SKAT, inkassovirksomheder, revisorer eller politiet. 

Dine personoplysninger overlades til Godt Smils samarbejdspartnere (fx IT-leverandører og Dental Media A/S) som leverer ydelser på Godt Smils vegne. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på Godt Smils vegne og i overensstemmelse med Godt Smils instruks.

Dine personoplysninger overføres ikke til dataansvarlige eller databehandlere, der er lokaliseret i lande uden for EU/EØS.

8) Sletning af personoplysninger
Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Særlige lovregler, herunder i fx bogførings-, journalførings- og forældelsesloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid. Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret. Hvis du ønsker at lukke din profil, så sletter vi alle dine personhenførbare oplysninger med det samme eller når vi ikke længere har et sagligt behov for at behandle dem.

9) Sikkerhed
Vi har implementeret passende og tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger. CPR-nummer opbevares krypteret.

10) Dine rettigheder
Efter databeskyttelseslovgivningen har du en række rettigheder:

1.       Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. 
2.      Du har ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personoplysninger. 
3.      Du har ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personoplysninger. 
4.      Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. 
5.      Du har ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, og til i visse tilfælde at få overdraget disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet). 

11) Ændringer af oplysninger mv.
Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på Tlf.: +45 70 29 40 20 eller e-mail: kontakt@godtsmil.dk.  

12) Links til andre hjemmesider
Vores App kan indeholde henvisninger eller links til andre hjemmesider (fx: www. patientlån.dk). Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger og markedsføring. Når du besøger andre hjemmesider, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre relevante politikker.

13) Klageadgang
Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via e-mail, telefon eller brev som angivet i pkt. 11 ovenfor. Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. 

 

 

 

Loading...