Area Manager
i Godt Smil

Vi hjælper dig godt på vej til at få det optimale ud af din faglighed, nye kompetencer og udvikling

Bliv Area Manager i Godt Smil

Har du lyst til og talent for ledelse inden for tandlægebranchen,
så har vi i Godt Smil nogle af de mest spændende og udfordrende lederstillinger.

Som Area Manager i Godt Smil er din vigtigste opgave at sikre den daglige drift af dine klinikker.

Det betyder, at du har ansvaret for personaleledelse, økonomistyring samt organiseringen af arbejdet herunder arbejdstider og en effektiv udnyttelse af klinikkens kapacitet. 

Det sker gennem et tæt samarbejde med klinikejer, der har det tandlægefaglige ansvar og med administrationen i Godt Smil.

Hvad er en Area Manager?

Til hver af vores klinikker i Godt Smil er der tilknyttet en Area Manager, der har ansvaret for den daglige drift. 

Hver Area Manager har ansvaret for 2-3 klinikker lidt afhængigt af klinikkernes størrelse. Det stiller store krav til, at du har overblik, men også kan træffe de nødvendige beslutninger hurtigt.

Tæt sparring, et godt netværk og stor indflydelse på virksomheden

For at lykkes som leder er det vigtigt, at man kan hente den nødvendige sparring og støtte hos egen leder og kollegaerne. Som Area Manager i Godt Smil får du derfor tæt sparring fra Godt Smil direktion. Samtidig kan du trække på dine lederkollegaer og alle vores stabsfunktioner i Godt Smil.

Vi har løbende ledermøder, hvor samtlige ledere i Godt Smil deltager. Det betyder også, at du som Area Manager har optimale muligheder for at gøre din indflydelse gældende og påvirke hele virksomheden.

Lederuddannelse og løbende udvikling

I Godt Smil ved vi, at dygtige ledere og god ledelse gør en forskel. Derfor prioriterer vi også at videreudvikle og efteruddanne vores ledere. Vi har blandt andet designet vores egen modulopbyggede lederuddannelse for Area Managers og klinikejere. Her undervises blandt andet i lederrollen, strategisk ledelse, mødeledelse samt økonomistyring, ligesom den enkelte leder får udarbejdet sin egen lederprofil.


I Godt Smil passer vi på hinanden – og sørger for at du også kan passe på dig selv – med en rigtig god sundhedsforsikring

I Godt Smil har vi fokus på medarbejdernes trivsel og sundhed og det er vigtigt, at man kan få adgang til den rigtige hjælp hurtigt, såfremt uheldet er ude.

Vi har indgået en aftale med Dansk Sundhedssikring, der gør at du som medarbejder kan tegne en rigtig god sundhedsforsikring.

Forsikringen giver dig adgang til ikke bare en række behandlinger og undersøgelser, men også til online-lægekonsultation, trivselslinje og coaching i forbindelse med stress.

Såfremt du er interesseret i en karriere i Godt Smil, kan du få meget mere at vide om vores sundhedsforsikring ved at klikke på nedenstående link.


Se fremtiden trygt i møde med en god pensionsordning i Godt Smil

Et godt arbejdsliv handler ikke kun om at have det godt her og nu, men også om en tryg fremtid. Derfor har vi i Godt Smil indgået en attraktiv pensionsaftale for de af vores medarbejdere, som ikke har en pensionsordning via overenskomsten.

Godt Smil har indgået en aftale med Velliv pension, der både sikrer dig en god opsparing, men som også dækker dig i tilfælde af alvorlig sygdom eller uheld.

Såfremt du er interesseret i en karriere i Godt Smil, kan du få meget mere at vide om både pensionsaftale og andre personalegoder ved at klikke på nedenstående link.

Har du lyst til at høre mere om, hvordan det er at være Area Manager i Godt Smil:

Kontakt Margarita, Rekruttering