Billig tandlæge Billig tandlæge
Godt smil - menu
SØG

Area Manager
i Godt Smil

Vi hjælper dig godt på vej til at få
det optimale ud af din faglighed,
nye kompetencer og udvikling

Søg uopfordret

BLIV AREA MANAGER I GODT SMIL

Har du lyst til og talent for ledelse inden for tandlægebranchen,
så har vi i Godt Smil nogle af de mest spændende og udfordrende lederstillinger.


Som Area Manager i Godt Smil er din vigtigste opgave at sikre den daglige drift af dine klinikker.


Det betyder, at du har ansvaret for personaleledelse, økonomistyring samt organiseringen af arbejdet herunder arbejdstider og en effektiv udnyttelse af klinikkens kapacitet. 


Det sker gennem et tæt samarbejde med klinikejer, der har det tandlægefaglige ansvar og med administrationen i Godt Smil.

Hvordan er det at være Area Manager?

Tæt sparring, et godt netværk og stor indflydelse på virksomheden

For at lykkes som leder er det vigtigt, at man kan hente den nødvendige sparring og støtte hos egen leder og kollegaerne. Som Area Manager i Godt Smil får du derfor tæt sparring fra Godt Smil direktion. Samtidig kan du trække på dine lederkollegaer og alle vores stabsfunktioner i Godt Smil.

Vi har løbende ledermøder, hvor samtlige ledere i Godt Smil deltager. Det betyder også, at du som Area Manager har optimale muligheder for at gøre din indflydelse gældende og påvirke hele virksomheden.

Hvad er en area manager?

Hvad er en Area Manager?

Til hver af vores klinikker i Godt Smil er der tilknyttet en Area Manager, der har ansvaret for den daglige drift. 

Hver Area Manager har ansvaret for 2-3 klinikker lidt afhængigt af klinikkernes størrelse . 

Det stiller store krav til, at du har overblik, men også kan træffe de nødvendige beslutninger hurtigt.

Lederuddannelse og løbende udvikling

I Godt Smil ved vi, at dygtige ledere og god ledelse gør en forskel. Derfor prioriterer vi også at videreudvikle og efteruddanne vores ledere. Vi har blandt andet designet vores egen modulopbyggede lederuddannelse for Area Managers og klinikejere. Her undervises blandt andet i lederrollen, strategisk ledelse, mødeledelse samt økonomistyring, ligesom den enkelte leder får udarbejdet sin egen lederprofil.

area manager

Har du lyst til at høre mere om, hvordan det er at være Area Manager i Godt Smil:

Kontakt Anders Vandsø Pedersen, HR 

Loading...