Tilskud til tandlæge

Få styr på dine muligheder

Indholdsfortegnelse

Hvad dækker tandlæge hjælp over?

Når du er fyldt 18 år, modtager du jf. sundhedsloven som borger i Danmark automatisk tilskud til tandlæger og tandlægebehandling via det gule Sundhedskort.

Sundhedskortet giver altså adgang til såkaldt ”basal tandpleje” (dvs. forebyggende og behandlende tandpleje med tilskud fra det offentlige) hos privat praktiserende tandplejere.

sundhedskort

Sygesikringstilskud er indtægtsuafhængige og vil altid fremgå af din tandlægeregning. Tilskuddet ydes af regionerne, og priserne er fastsat i overenskomst med Dansk Tandlægeforening.

Som patient skal du selv betale for en del af behandlingen – såkaldt ”egenbetaling” (reguleres halvårligt).

Det enkelte behandlingstilbud og honorar fastsættes individuelt afhængigt af patientens behov og behandlingens omfang.

Tilskuddet kan ikke overstige regningens samlede beløb.

I særlige tilfælde har du yderligere ret til at ansøge hos kommunen om hjælp til enkeltudgifter, som du ikke har mulighed for selv at betale. Visse grupper er specielt berettigede til at modtage særlige tilskud (se afsnittet ”De særligt berettigede grupper”).

NYT: Lovændring – højere egenbetaling til borgerne

D. 24. maj 2018 vedtog Folketinget en ændring af sundhedslovgivningen. Ændringen indebar en opsigelse af overenskomsten med tandlægerne, hvilket betød en betragtelig stigning i borgernes egenbetaling. De regler sikrer, at danske borgere over 18 år fortsat kan få regionalt tilskud til tandbehandling.

Den gyldige lovændring trådte i kraft d. 1. juni 2018 og omfatter stort set samtlige dele af voksentandplejen – herunder valg af tandpleje, information, priser og ydelser (undersøgelser og behandlinger). Du kan læse de gældende rammer for voksentandplejen her:

Bekendtgørelse om tandlægehjælp.

Hvem kan få tilskud til tandbehandling?

Som udgangspunkt kan alle danske borgere over 18 år med et gult sundhedskort modtage tilskud til akut, forebyggende eller behandlende tandpleje.

Tilskuddets størrelse afhænger af, hvilken personkreds du tilhører og typen af behandling, da der er aftalt maksimalpriser på alle behandlinger og undersøgelser.

Der er dog bestemte grupper, der er særligt tilskudsberettigede …

De særligt tilskudsberettigede grupper

Visse udsatte grupper har ifølge lovgivningen – herunder bl.a. loven for aktiv socialpolitik (§82), pensionsloven (§14) og sundhedsloven (65§) – særlig ret til økonomisk tandlægehjælp.

Det drejer sig om:

 • Kontant- og uddannelseshjælpsmodtager

 • Førtids- og folkepensionister

 • Personer med fysisk- eller psykisk handicap (ret til omsorgstandpleje)

 • Udviklingshæmmede og personer med sindslidelser (ret til specialtandpleje)

 • Personer med tandskader efter strålebehandling eller kemoterapi

 • Personer med sjældne sygdomme og handicap samt personer med Sjögrens Syndrom.

Er du i tvivl om, hvorvidt du hører til en af ovenstående grupper – og hvilken? 

Så kontakt altid egen praktiserende tandlæge for afklaring og vejledning.

Hvad gælder for børn og unge under 18 år?

Børn og unge under 18 år omfattet af forebyggende og behandlende kommunal tandpleje (dvs. gratis tandpleje) samt akut og nødvendig nødbehandling.

Børn og unge på 16 og 17 år kan frit vælge at modtage tandlægepleje hos en privatpraktiserende tandlæge efter eget ønske – så længe det meddeles til kommunen.

Børn og unge under 16 år kan frit vælge, hvorvidt de ønsker tandpleje på kommunal klinik eller hos privatpraktiserende tandlæge. Valget af praktiserende tandlæge kræver dog 35% egenbetaling samt orientering til kommunen inden behandlingens start.

Rød gul grøn

For at understøtte individuelle behandlingstilbud har Sundhedsstyrelsen indført nationale kliniske retningslinjer i form af tre farvekategorier, der skal hjælpe tandlæger med at risikovurdere patienterne i forhold til tandsundhed. Retningslinjerne går også under navnet ”rød-gul-grøn”-ordningen og har stor indflydelse på:

 • hvor hyppigt du indkaldes til diagnostiske undersøgelser mv.
 • tandlægens konkrete anbefalinger
 • dine muligheder for offentligt tilskud til behandlinger. Hvorvidt du klassificeres i den røde, gule eller grønne patientgruppe, afgøres ene og alene af din tandlæge ud fra en faglig vurdering af, om du har aktiv sygdom, og i hvor høj grad du selv kan ændre på risikofaktorer.

De grønne:

De grønne:

De grønne:

 • Har generelt sunde tænder og ikke en aktiv sygdom i tænder, tandkød eller mundhule.
 • Indkaldes til undersøgelse med 12-24 måneders mellemrum.
 • Har mulighed for én tandrensning med tilskud fra din region om året – vel at mærke i forbindelse med en undersøgelse.

De røde:

 • Har en aktiv sygdom i tænder, tandkød eller mundhule, som tandlægen vurderer, de ikke selv kan forbedre på egen hånd.
 • Indkaldes til undersøgelser, behandlinger og tandrensninger efter behov – typisk hyppigere end gule patienter.
 • Har mulighed for tilskud til al nødvendig forebyggelse, behandling og kontrol samt tandrensning – såfremt tandlægen er regionsgodkendt og har et ydernummer.

NYT: Lovændring – højere egenbetaling til borgerne

D. 24. maj 2018 vedtog Folketinget en ændring af sundhedslovgivningen. Ændringen indebar en opsigelse af overenskomsten med tandlægerne, hvilket betød en betragtelig stigning i borgernes egenbetaling. De regler sikrer, at danske borgere over 18 år fortsat kan få regionalt tilskud til tandbehandling.

Den gyldige lovændring trådte i kraft d. 1. juni 2018 og omfatter stort set samtlige dele af voksentandplejen – herunder valg af tandpleje, information, priser og ydelser (undersøgelser og behandlinger). Du kan læse de gældende rammer for voksentandplejen her:

Bekendtgørelse om tandlægehjælp.

 • Test af bullets
  • Test af subbullets

NYT: Lovændring – højere egenbetaling til borgerne

D. 24. maj 2018 vedtog Folketinget en ændring af sundhedslovgivningen. Ændringen indebar en opsigelse af overenskomsten med tandlægerne, hvilket betød en betragtelig stigning i borgernes egenbetaling. De regler sikrer, at danske borgere over 18 år fortsat kan få regionalt tilskud til tandbehandling.

Den gyldige lovændring trådte i kraft d. 1. juni 2018 og omfatter stort set samtlige dele af voksentandplejen – herunder valg af tandpleje, information, priser og ydelser (undersøgelser og behandlinger). Du kan læse de gældende rammer for voksentandplejen her:

Bekendtgørelse om tandlægehjælp.

Tilskudsordningen indebærer egenbetaling

Tilskudsordningen kan kun dække en del af udgiften. Hvor stort det pågældende tilskud er af hænger dels af din alder og dels af, hvilken type ydelse du modtager efter Aktivloven.

18-24 år

Egenbetaling

Egenbetaling på 600 kr. årligt

Tilskud

Du kan få tilskud til 100 % dækning af egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. (2020).

18-24 år

Egenbetaling

Egenbetaling på 600 kr. årligt

Tilskud

Du kan få tilskud til 100 % dækning af egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. (2020).

Tekst hereefter .

fd

 

Helbredsbetinget tandlægetilskud

Ifølge sundhedsloven er kommunen efter visitation forpligtet til at tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje (herunder tandproteser) til voksne med svære helbredsbetingede udfordringer, der enten har forårsaget alvorlige tandskader eller begrænser evnen til at udnytte det almindelige tandplejetilbud.

Der ansøges om tilskuddene hos den pågældende region, og deres beløbsstørrelse afhænger af patientens indkomst og formue.

Tilskud til omsorgs- og specialtandpleje

Tilskud til omsorgstandpleje

 • Voksne med kronisk nedsat førlighed
 • Voksne med vidtrækkende fysiske og psykiske handicap.

18-24 år

Egenbetaling

Egenbetaling på 600 kr. årligt

Tekst hereefter .

fd

 

Helbredsbetinget tandlægetilskud

Ifølge sundhedsloven er kommunen efter visitation forpligtet til at tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje (herunder tandproteser) til voksne med svære helbredsbetingede udfordringer, der enten har forårsaget alvorlige tandskader eller begrænser evnen til at udnytte det almindelige tandplejetilbud.

Der ansøges om tilskuddene hos den pågældende region, og deres beløbsstørrelse afhænger af patientens indkomst og formue.

Tilskud til omsorgs- og specialtandpleje

Tilskud til omsorgstandpleje

 • Voksne med kronisk nedsat førlighed
 • Voksne med vidtrækkende fysiske og psykiske handicap.

18-24 år

Egenbetaling

Egenbetaling på 600 kr. årligt

Tekst hereefter .

fd

 

Helbredsbetinget tandlægetilskud

Ifølge sundhedsloven er kommunen efter visitation forpligtet til at tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje (herunder tandproteser) til voksne med svære helbredsbetingede udfordringer, der enten har forårsaget alvorlige tandskader eller begrænser evnen til at udnytte det almindelige tandplejetilbud.

Der ansøges om tilskuddene hos den pågældende region, og deres beløbsstørrelse afhænger af patientens indkomst og formue.

Tilskud til omsorgs- og specialtandpleje

Tilskud til omsorgstandpleje

 • Voksne med kronisk nedsat førlighed
 • Voksne med vidtrækkende fysiske og psykiske handicap.

18-24 år

Egenbetaling

Egenbetaling på 600 kr. årligt

Tekst hereefter .

fd

 

Helbredsbetinget tandlægetilskud

Ifølge sundhedsloven er kommunen efter visitation forpligtet til at tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje (herunder tandproteser) til voksne med svære helbredsbetingede udfordringer, der enten har forårsaget alvorlige tandskader eller begrænser evnen til at udnytte det almindelige tandplejetilbud.

Der ansøges om tilskuddene hos den pågældende region, og deres beløbsstørrelse afhænger af patientens indkomst og formue.

Tilskud til omsorgs- og specialtandpleje

Tilskud til omsorgstandpleje

 • Voksne med kronisk nedsat førlighed
 • Voksne med vidtrækkende fysiske og psykiske handicap.

18-24 år

Egenbetaling

Egenbetaling på 600 kr. årligt

Tekst hereefter .

fd

 

Helbredsbetinget tandlægetilskud

Ifølge sundhedsloven er kommunen efter visitation forpligtet til at tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje (herunder tandproteser) til voksne med svære helbredsbetingede udfordringer, der enten har forårsaget alvorlige tandskader eller begrænser evnen til at udnytte det almindelige tandplejetilbud.

Der ansøges om tilskuddene hos den pågældende region, og deres beløbsstørrelse afhænger af patientens indkomst og formue.

Tilskud til omsorgs- og specialtandpleje

Tilskud til omsorgstandpleje

 • Voksne med kronisk nedsat førlighed
 • Voksne med vidtrækkende fysiske og psykiske handicap.

18-24 år

Egenbetaling

Egenbetaling på 600 kr. årligt

Tekst hereefter .

fd

 

Hvem kan få tilskud til tandbehandling?

Som udgangspunkt kan alle danske borgere over 18 år med et gult sundhedskort modtage tilskud til akut, forebyggende eller behandlende tandpleje.

Tilskuddets størrelse afhænger af, hvilken personkreds du tilhører og typen af behandling, da der er aftalt maksimalpriser på alle behandlinger og undersøgelser.

Der er dog bestemte grupper, der er særligt tilskudsberettigede …

De særligt tilskudsberettigede grupper

Visse udsatte grupper har ifølge lovgivningen – herunder bl.a. loven for aktiv socialpolitik (§82), pensionsloven (§14) og sundhedsloven (65§) – særlig ret til økonomisk tandlægehjælp.

Det drejer sig om:

 • Kontant- og uddannelseshjælpsmodtager
 • Førtids- og folkepensionister
 • Personer med fysisk- eller psykisk handicap (ret til omsorgstandpleje)

test

test

Eksempler på behandling med offentligt tilskud:

 • Undersøgelse
 • Forebyggende behandling
 • Behandling af huller
 • andkødsbetændelse

Fast pris vs. fri pris – der er forskel!.

Fast pris vs. fri pris – der er forskel!.

Fast pris vs. fri pris – der er forskel!.

Fast pris vs. fri pris – der er forskel!.

Fast pris vs. fri pris – der er forskel!.

Fast pris vs. fri pris – der er forskel!.

Sygesikringsgruppe 1 og 2 – hvilken type er du?

Som dansk statsborger, der har bopæl i Danmark, er du enten tilmeldt sygesikringsgruppe 1 eller 2. De fleste placerer sig i gruppe 1, men det er valgfrit, hvordan du ønsker at være sikret. Valget har afgørende betydning for, hvilke tandlægepriser og offentligt tandlægetilskud du kan få.

GRUPPE 1 betyder, at …

honorarerne for de tilskudsberettigede ydelser er faste. Her skal du søge en tandlægeklinik, der er tilknyttet overenskomsten mellem regionerne og Tandlægeforeningen.

GRUPPE 2 betyder, at…

honorarerne for de tilskudsberettigede ydelser ikke er faste. Dvs., at de ikke er aftalt med det offentlige, men derimod bestemmes individuelt hos den enkelte tandlægeklinik. Besøg sundhed.dk for yderligere information om de to sygesikringsgrupper.

Loading...