• Cookie Mærket
Godt Smil
Godt smil - menu

Find ud af om du kan få tilskud til din tandbehandling ved at læse de gældende reglerne for tilskud til tandlægen og tandbehandlinger.

Hvem får tilskud til tandbehandling?

Alle danskere over 18 år med et dansk sundhedskort (det gule sygesikringsbevis) får ifølge sundhedsloven tilskud til tandlæge og tandbehandling. Børn og unge under 18 år kan modtage gratis tandbehandling i den kommunale tandpleje. Læs her mere om tilskuddet til børn og unge.  

Indehavere af det gule sundhedskort tilhører sikringsgruppe 1 eller 2 – begge er berettiget til tilskud.

Derudover er der en række andre grupper som er specielt berettiget til tilskuddet (fx. i følge lov om aktiv socialpolitik (§82), pensionsloven (§14), sundhedsloven (65§), osv.). Find her ud af om du hører til en af disse særlige grupper som får tilskud

Offentligt tilskud til tandlæge

Det offentlige tilskud afhænger af, hvilken sygesikrings-gruppe, du tilhører. Der er to grupper:

Gruppe 1

  • Gruppe 1 har faste priser for en række behandlinger og er derfor ens for alle. Priserne fastsættes af overenskomsten mellem regionerne og Tandlægeforeningen.

Gruppe 2

  • Gruppe 2 har frie priser, og de bestemmes af den enkelte klinik.

Både gruppe 1 og 2 betaler egen andel direkte til tandlægen. De fleste af os tilhører gruppe 1, men du har selv mulighed for at bestemme om du vil tilhøre den ene gruppe eller den anden. Vær opmærksom på, at hvis du skifter gruppe, så påvirker det ikke blot besøget hos tandlægen (priser og tilskud), men også besøget hos læger, speciallæger, fysioterapeuter, osv. (se nærmere på sundhed.dk).

Hos tandlægen er der i følge overenskomsten mellem regionerne og Tandlægeforeningen fastsat grundhonorarer for visse tandbehandlinger. Disse behandlinger giver regionen 40% tilskud til. Det drejer sig om følgende ydelser: undersøgelser, forebyggende behandlinger, paradentosebehandlinger og rodbehandlinger.

Derudover gives der 30% i tilskud til eftersyns røntgenbilleder (bitewings) taget i forbindelse med undersøgelser og kontroller. Personer i alderen 18-25år får 65% i tilskud på undersøgelser og kontroller. Tilskuddet varierer, da grundhonorarerne reguleres hvert år, d. 1. april og d. 1. oktober.

Er du medlem af Sygesikring Danmark, som er en privat ordning, så er det mulig at opnå yderligere tilskud.

Sygeforsikring Danmark har ikke noget at gøre med det offentlige tilskud (det gule sundhedskort). Det er i stedet en privat sygeforsikring, man kan tilmelde sig.

Der findes fire grupper, som man bliver inddelt i efter forskellige kriterier. Gruppe 1, 2, 5 og en basis gruppe. Hvis du indgår i basis gruppen, får du ikke yderligere tilskud til tandlægen (end det som den offentlige sygesikring tilbyder).

Se hvilken gruppe, der matcher dig på www.sygeforsikring.dk.

Der gives kun tilskud til almindelig tandrensning hvis denne udføres i forbindelse med en undersøgelse eller en kontrol. Det betyder, at hvis du har et behov for at få lavet en tandrensning fx forud for en tandblegning eller ønsker det som afslutning på et større behandlings forløb så gives der ikke tilskud hertil. Det samme gælder eftersynsbilleder. Sørg derfor for at få dem taget i forbindelse med en undersøgelse eller kontrol – det kan mærkes på regningen.

Er du medlem af Sygeforsikring Danmark, så undersøg inden større tandbehandlinger som krone-, bro- eller implantatbehandlinger om det kan betale sig at skifte fra gruppe 5 til gruppe 1 eller 2.

Er du i tvivl om, hvad der er bedst for dig, så kontakt Sygesikring Danmark eller spørg din tandlæge eller tandplejer til råds ved næste besøg.

 

Med et tandlægetilskud kan du få økonomisk hjælp til behandlinger som:
Undersøgelse
Forebyggende behandling
Behandling af huller
Tandkødsbetændelse
Rodbehandling
Tandudtrækning under lokalbedøvelse

Hvis du er i alderen 18-25 år, giver regionen et tilskud på 65% hvis det drejer sig om diagnostisk grundundersøgelse eller statusundersøgelse.

Der ydes kun tilskud i forbindelse med en tandrensning hvis det er i forbindelse med:
Diagnostisk grundundersøgelse
Udvidet diagnostisk grundundersøgelse
Statusundersøgelse
Som led i en sygdomsbehandling

Hvis tandrensningen skal være i forbindelse med en behandling, og være dækket af tilskud, skal det være inden for 30 dage af den undersøgelse der har ledt til tilskuddet til tandrensningen.

 

Patienter på kontant- eller uddannelseshjælp

Hvis man er på kontant- eller uddannelseshjælp, har du en årlig egenbetaling på 600 eller 800kr, og hvor du selv skal betale 35% af den samlede regning. De resterende 65% betaler din region eller kommune.

Tandproblemer?

 Kontakt os
Loading...