• Cookie Mærket
Godt Smil
Godt smil - menu

Børn og unge under 18 år har frit valg mellem behandlinger uden egenbetaling.

Tilskud til børn og unge under 18 år

Børn og unge under 16 år kan modtage gratis tandbehandling på kommunale tandklinikker samt på privatpraktiserende tandklinikker, som har indgået en aftale med kommunen. Ønsker man at benytte en anden privatpraktiserende tandklink, som ikke har indgået en aftale, så har man en egenbetaling på 100%.

Unge mellem 16 og 18 år har frit valg mellem behandling på en kommunal klinik eller hos en privatpraktiserende tandlæge. Begge dele uden egenbetaling. Ved valg af en privatpraktiserende klinik skal kommunen informeres inden eventuel behandling påbegyndes.

Hvis den unge begynder på en tandbehandling inden han/hun fylder 18 år, koster det ikke noget. Det er dog afgørende, at den færdiggøres inden for 12 måneder, hvis behandlingen skal være uden beregning. 

Tandproblemer?

 Kontakt os
Loading...