• Cookie Mærket
Godt Smil
Godt smil - menu

Der er en række andre grupper som er specielt berettiget til særlige tilskud. Find ud af om du eller dine nærmeste hører ind under denne gruppe ved at læse gældende regler.

Særligt tilskud

Der er en række grupper som er specielt berettiget til tilskuddet (fx. i følge lov om aktiv socialpolitik (§82), pensionsloven (§14), sundhedsloven (65§), osv.).

Grupper som er omfattet det særlige tilskud:

  • Kontanthjælpsmodtager
  • Førtidspensionister og folkepensionister
  • Personer med fysisk- eller psykisk handicap (ret til omsorgstandpleje)
  • Udviklingshæmmede og personer med sindslidelser (ret til specialtandpleje)
  • Personer med tandskader efter strålebehandling eller kemoterapi
  • Personer med sjældne sygdommer og handicap, samt personer med Sjögrens Syndrom

Er du i tvivl om du tilhører en af ovenstående og er berettiget til tilskud, udover det som automatisk udløses i form af det gule sundhedskort, så kontakt egen læge eller spørg din tandlæge til råds ved næste besøg.

Økonomisk hjælp til tandbehandling – op til 10.000 kr.

Udover diverse tilskud til tandlægen er nogle berettiget til yderligere økonomisk hjælp. Dette gælder måske dig, hvis du modtager en af følgende ydelser: kontanthjælp (§82 lov om aktiv social politik), uddannelseshjælp (§23 lov om aktiv social politik), revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse (for de tre sidst nævnte, er det en forudsætning at ydelsen svarer til kontanthjælpsniveau).

OBS: SU modtagere er ikke omfattet af ordningen.

Voksne mellem 18-24 år har en årlig egenbetaling på 600 kr., hvorefter resten af beløbet op til de 10.000 kr. fås i tilskud.

Voksne på 25 år eller derover har en årlig egenbetaling på 800 kr., samt 35% af regningen optil de 10.000kr. Det er muligt med flere behandlingsforløb på optil 10.000kr pr. år – de 800 kr. skal kun betales én gang årligt.

Voksne på 25-29 år, der får uddannelseshjælp, men ingen aktivitetstillæg (§24 lov om aktiv social politik) er omfattet af en særregel. Her er den årlige egenbetaling på 600 kr., resten af behandlingen dækkes op til de 10.000 kr. OBS: ovenstående tilbud gælder alle typer af behandlinger med undtagelse af kosmetisk tandbehandling.

Overvejer du at gøre brug af ovenstående, så er det vigtigt at tage kontakt til kommunen som kan dokumentere, at du modtager en af de nævnte ydelser. Husk dokumentationen når du henvender dig hos tandlægen for behandling.

Ønsker du at søge kommunen om økonomisk hjælp til den fulde behandling, da er det vigtigt med en forhåndsgodkendelse inden tandbehandlingen påbegyndes. Tandlægen kan udarbejde et behandlingsoverslag inden behandling som tages med på kommunen. Tandlægen har derefter brug for en bevilling fra kommunen inden behandling kan påbegyndes.

Tandproblemer?

 Kontakt os
Loading...