Billig tandlæge Billig tandlæge
Godt smil - menu
SØG
Landsdækkende garanti
Landsdækkende garanti

Landsdækkende garanti

Godt Smil giver dig landsdækkende garanti

Kontakt os

Godt Smil Tandlægerne går aldrig på kompromis med kvaliteten af vores behandlinger, og sætter altid fokus på dig og dine behov.

Klinikkernes garanti er landsdækkende, og du vælger dermed selv, hvilken Godt Smil klinik du ønsker at anvende. Nedenfor kan du læse mere om, hvilken garanti klinikkerne yder på de forskellige behandlinger. Ønsker du yderligere information omkring de gældende garantibetingelser, er du altid velkommen til at kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger her.

Godt Smil klinikkerne tilbyder 10 års garanti på selve det indopererede implantat. Knogle og andet væv er således ikke omfattet af garantien. I tilfælde af at implantatet ikke integreres som forventet, isættes et nyt implantat uden beregning.

Såfremt det vurderes, at det ikke er muligt at isætte et nyt implantat, refunderes det fulde beløb i hele garantiperioden. Tandlægen sikrer sig naturligvis, at de biologiske betingelser er i orden på operationstidspunktet.

Læs mere om implantater.

Godt Smil klinikkerne tilbyder fem års garanti på kroner, broer og facader udført i porcelæn. Inden for denne periode repareres eller omlaves kroner, broer og facader uden beregning for dig. Garantien omfatter ikke selve den tilslebne tand, som kronen, broen eller facaden er cementeret på – men udelukkende selve kronen, broen eller facaden.

Læs mere om porcelænskroner.

Godt Smil klinikkerne tilbyder to års garanti på plastfyldninger. Såfremt fyldningen løsner sig fra tanden, omlaves denne uden beregning for dig i hele garantiperioden.

Læs mere om plastfyldninger.

Resultatet af en rodbehandling afhænger af mange faktorer. Klinikkerne hos Godt Smil udfører rodbehandling efter de nyeste standarder og teknikker, men kan alligevel ikke sikre, at biologien altid samarbejder, hvorfor der ikke gives garanti på rodbehandlinger eller rodspidsoperationer.

Succesraten for rodbehandling af én kanal er 80%. Rodbehandles flere kanaler, er succesraten en anelse lavere. For rodspidsoperationer er succesraten cirka 60 – 70%. Du vil af tandlægen, blive informeret om rodbehandlingens prognose, inden denne påbegyndes.

Læs mere om rodbehandling.

Godt Smil klinikkerne yder to års garanti på proteser, hvor stellet er udført i stål – som oftest delproteser (unitor). På almindelige plastproteser, som helproteser og immediatproteser, gives et års garanti. Garantien omfatter brud på proteserne, der ikke skyldes voldelig overlast, samt alle andre fejl ved de anvendte materialer eller ved fremstillingsprocessen.

Såfremt patienten selv har slebet på sin protese, frafalder garantien helt. Da gummerne med tiden svinder, må patienten påberegne at afholde udgifter til rebasering af protesen, så det tabte fyldes ud. Første gang der bør rebaseres, er som regel tre måneder efter udlevering af protesen.

Læs mere om proteser.

Eftersyn, kontroller og tandpleje

For at kunne gøre brug af ovenstående garantier, er det en betingelse, at følgende eftersyns- og kontrolintervaller overholdes, samt udføres på en Godt Smil klinik: Implantater, kroner, broer, facader og fyldninger. Her skal der foretages eftersyn/kontrol samt tandrensning minimum en gang årligt på en Godt Smil klinik.

Der gives kun garanti, hvis det foreskrevne interval overholdes. Din tandplejer/tandlæge kan forlange et hyppigere interval, hvis det skønnes nødvendigt for, at garantien kan opretholdes. I så fald informeres du herom, og det journaliseres efterfølgende i din journal.

Særlige betingelser ved paradentose

Paradentose er betændelse i tandkødet, som nedbryder knoglen omkring tænderne. Fremskreden parodontose medfører derfor ofte løse tænder, der i værste fald må fjernes. Kroner, broer og facader der sidder på parodontoseramte tænder, vil derfor mistes.

Paradentose ved implantater kaldes for periimplantitis, og kan resultere i, at implantatet mistes, og knoglen omkring implantatet nedbrydes. Såfremt der konstateres paradentose, skal der foretages eftersyn/kontrol hver tredje måned samt foretages paradentosebehandlinger med de af tandlægen/tandplejeren anbefalede intervaller. Ligeledes er det ved paradentose essentielt, at tandhygiejnen er optimal, således at paradentosen ikke breder sig.

Bemærk

De nævnte garantier forudsætter, at der ikke er tale om udefrakommende faktorer som for eksempel sygdom, ulykke, medicinsk behandling, manglende renhold og hygiejne eller misligholdelse i øvrigt. Garantierne inkluderer ikke eventuelle transportudgifter til og fra Godt Smil klinikkerne eller tabt arbejdsfortjeneste.

Hvis det ikke er muligt for dig at overholde dine eftersyns- og kontrolintervaller på en Godt Smil klinik, eksempelvis ved flytning til udlandet eller anden destination, hvor det ikke er muligt at få foretaget eftersyn og kontroller hos Godt Smil, kan eftersyn, kontroller, tandpleje foretages på en anden kompetent klinik.

Ønsker du herefter at gøre brug af din garanti hos Godt Smil, vil den valgte klinik bede om dokumentation for, at der er foretaget eftersyn, kontroller, tandrensninger og eventuelle parodontosebehandlinger i overensstemmelse med dette dokuments og de i din journal foreskrevne eftersyns- og kontrolintervaller.

Tandproblemer?

 Kontakt os